Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostPo zaregistrovaní umožňuje link
https://ersearch.cvtisr.sk
prehľadávanie všetkých databáz naraz.


Slovenská pediatrická spoločnost

Aktuality

Výzva EAP (Európskej akadémie pediatrie) mladým pediatrom (Prof. Berthold Koletzko, predseda EAP, Dr. Nora Karara, Mladá Európska akadémia pediatrie - YEAP)

Keď sa spoločne pohybujeme v neustále sa vyvíjajúcom prostredí pediatrickej zdravotnej starostlivosti v Európe, tak je čoraz dôležitejšie posilniť hlasy mladých lekárov a podnecovať ich aktívnu účasť na tejto spoločnej iniciatíve. Young EAP slúži ako dôležitá platforma pre začínajúcich pediatrických odborníkov vymieňať si poznatky, zdieľať skúsenosti a spoločne pracovať na zlepšovaní noriem zdravotnej starostlivosti o deti v Európe. Podľa predpisov EAP, každá krajina je oprávnená vymenovať dvoch delegátov do YEAP.
Ak máte vek do 35 rokov a záujem pracovať v tejto oblasti v rámci Slovenskej pediatrickej spoločnosti, prípadne v štruktúrach YEAP, či ak máte nejaké otázky k tejto výzve, ozvite sa mailom na adresu prezidenta SPS (milan.kuchta@dfnkosice.sk)

Výsledky volieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS

Dňa 27.3.2024 boli oficiálne vyhlásené výsledky voľieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS. Do výboru sekcie boli zvolení:
MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MUDr. J. Fábry, PhD., MUDr. Peter Ferenc, PhD., MUDr. A. Feketeová.

Do dozornej rady sekcie boli zvolení:
MUDr. T. Strachan, PhD., MUDr. T. Turčan, PhD., MUDr. M. Hricová.
Na úvodnom zasadnutí novozvoleného výboru dňa 12.4.2024 v Dolnom Smokovci, bol za predsedu sekcie zvolený MUDr. J. Fábry, PhD. a za vedeckú sekretárku MUDr. Z. Rennerová, PhD.

Blahoželáme a želáme úspešnú prácu.

23rd Congress of the European Society for Pediatric Dermatology

Spolu s organizátormi vás srdečne pozývame na 23rd Congress of the European Society for Pediatric Dermatology ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 4. mája 2024 v Košiciach

XV. KONGRES SSKB 2024

XV. KONGRES SSKB 2024 bude venovaný novým trendom v laboratórnej diagnostike, zintenzívneniu spolupráce s klinickými odborníkmi, problematike v pediatrickej oblasti a ďalším aktuálnym výzvam, ktoré budú súčasťou niekoľkých veľmi zaujímavých blokov tejto odbornej akcie.

Prihlásiť sa na aktívnu alebo pasívnu účasť a sledovať priebežné informácie môžete na webovej stránke Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie .

NNI postgraduálne „online“ programy 2024

1. PGPN (Post Graduate for Pediatric Nutrition)
Partnerská univerzita: Boston University School of Medicine
Formát:  Online
Počet modulov:  6
Doba trvania: 6 mesiacov (1 modul/1 mesiac)
Spôsob hodnotenia: Test, min. požadované skóre: 70%

2. ENS (Early Nutrition Specialist)
Partnerská univerzita: Ludwig-Maximilians University v Mníchove
Riaditeľ projektu: prof. Berthold Koletzko
Formát: Online
Počet modulov: 6
Doba trvania modulu:  6 mesiacov (1 modul/1 mesiac)
Spôsob hodnocení: Test, min. požadované skóre: 70%
CME kredity: 9

3. IPPN (International Program on Preterm Nutrition)
Partnerská univerzita: University of Western Australia
Riaditeľ projektu: Professor Luc J. I. Zimmermann
Formát: Online                 
Počet modulov: 6            
Doba trvania: 6 mesiacov (1 modul/1 mesiac)                      
Spôsob hodnotenia: Test, min. požadované skóre: 70%

4. PPP (Paediatric Preceptorship Program)
Partnerská univerzita: University of Southampton
Formát: Online                 
Témy: Detská imunita
Počet modulov: 8            
Doba trvania: 8 týždňov (1 modul/1 týždeň)    
CME kredity: 2    

Najlepšie publikácie za rok 2022

Najlepšie publikácie SPS za rok 2022 v jednotlivých kategóriách sú k dispozícii tu .

50. výročie samostatnej Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS)

Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně (ČsLS JEP) vznikla 30. júna 1949. Na Slovensku sa slovenskí lekári a farmaceuti začali organizovať v ČsLS JEP v roku 1953, kedy vznikol Slovenský výbor ČsLS JEP.

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) vznikla r. 1969 v súvislosti s federatívnym usporiadaním nášho štátu a 1. zjazd delegátov SLS sa konal v apríli r.1969.

Slovenská pediatrická spoločnosť (SPS) a Česká pediatrická spoločnosť (ČPS) tvorili spolu Československú pediatrickú spoločnosť JEP až do roku 1973. V rokoch 1973 – 1976 bol prvým predsedom výboru SPS doc. MUDr. Getlík a vedeckým sekretárom MUDr. A. M. Šašinka.

Do roku 1990 sa predstavitelia výboru ČPS a SPS pravidelne stretávali v Prahe vo federálnom výbore a striedavo viedli tento výbor predseda ČPS a predseda SPS. Dňa 20.6.1990 sa zišiel Federálny výbor, ktorý viedol doc. Dluholucký, kde neskôr, v znamení očakávaného rozpadu republiky, obe spoločnosti (ČPS, SPS) deklarovali, že budú naďalej pokračovať v spolupráci v priateľskom duchu, aj keď prestane existovať Federálny výbor.

Rok 1973 tak považujeme za vznik samostatnej SPS, o.z. SLS.

Moderná pediatrická propedeutika

Moderná pediatrická propedeutika prináša doposiaľ najkomplexnejší pohľad na vyšetrenie detského pacienta vo všetkých vekových kategóriách a v kontexte všetkých medicínskych odborov, a to tak internistických ako aj chirurgických. Určite môže byť pomôckou nielen pre študentov medicíny, či v príprave na špecializačnú atestáciu z pediatrie, ale v niečom môže osloviť aj pediatrov...
JESEŇÁK, Miloš, Ľubica JAKUŠOVÁ, Peter ĎURDÍK, Zuzana RENNEROVÁ, Zuzana HAVLÍČEKOVÁ a Peter BÁNOVČIN. Moderná pediatrická propedeutika.
Bratislava: A-medi management, 2023, 472 s. ISBN 978-80-89797-86-8.

Nové termíny Salzburských seminárov pre pediatrov

Vážené kolegyne, važení kolegovia,
sú k dispozícii nové termíny Salzburských seminárov pre pediatrov.

Pre viac informácií kliknite tu

EPA-UNEPSA - Horizont 2020 „SAFE FOOD FOR INFANTS“

EPA-UNEPSA zastupuje európskych pediatrov a ich odborné spoločnosti v Európskom konzorciu vedeckých centier, ktoré získalo grant vo výške 4 milióny EUR na rozvoj programu VÝŽIVA venovaného dôležitej otázke bezpečnosti dojčenskej výživy. EPA-UNEPSA je kľúčovým lídrom v 4-ročnom projekte Horizont 2020 „SAFE FOOD FOR INFANTS“ (SAFFI). Sme radi, že sa vám môžeme sprostredkovať tento nový úspech EPA-UNEPSA

XIV. Slovenský pediatrický kongres

V dnoch 12. - 14. 10. 2023 sa v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave uskutočnil XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala Slovenská pediatrická spoločnosť SLS a Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS. Prezidentkou kongresu bola prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. a viceprezidentkou kongresu bola MUDr. Elena Prokopová.
Odborný program kongresu bol koncipovaný tak, že bol atraktívny pre širokú pediatrickú obec a každý si v ňom našiel „to svoje“. Novinkou XIV. kongresu SPS bolo zaradenie sympózia českých pediatrov a samostatný blok mladých pediatrov. V snahe podporiť mladých pediatrických nadšencov boli udelené aj "Ceny za najlepšiu odbornú prezentáciu“. Registrovaných bolo vyše 300 účastníkov, ktorí ocenili bohatý a pestrý program (temer 140 prezentácií), vrátane prezentácií zahraničných účastníkov (okrem ČR aj zo Švédska, USA či Kanady). Veľmi pozitívne bola hodnotená aj možnosť "konečne sa osobne stretnúť" a komunikovať nielen online. Nasledujúci XV. Slovenský pediatrický kongres by sa mal, podľa tradície, konať v Košiciach v termíne 7.-8. júna 2025.

Svetový deň predčasne narodených detí 2023

Tohtoročná téma Svetového dňa predčasne narodených detí je: malé akcie veľký efekt. Starostlivosť koža na kožu pre každé bábätko kdekoľvek
https://www.efcni.org/activities/campaigns/wpd/

Najlepšie publikácie za rok 2022

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2022. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá, je potrebné zasielať do 15.09.2023 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na: milan.kuchta@dfnkosice.sk

Kategórie oceňovaných publikácií sú:
• Najlepšia knižná publikácia
• Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise
• Najlepšia kapitola v zahraničnej monografii
• Najlepšia publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016 a sú dostupné na webe SPS na adrese:
www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Rezidentské štúdium pre pediatrov je opäť otvorené.

Záujemcovia o rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria budú do tohto štúdia opäť zaradení od 1. októbra 2023. Bližšie informácie na:
www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium-pediatria

Ponuka spolupráce v rámci osvetovej kampane #naezdravizalezi.

NCZI v rámci kampane ponúka záujemcom z radov zdravotníckych pracovníkov vzájomnú komunikáciu pre nápady na zlepšenie funkcionalít ezdravia, možnosť prezenčných či online školení a worshopov, ale aj osobné stretnutia na manažérskej i pracovnej úrovni, prednášky a diskusie na zasadnutiach a kongresoch v rámci celého Slovenska.
Viac na www.ezdravotnictvo.sk/sk/

7. globálny kongres pre konsenzus v pediatrii a zdraví detí

Emirates Neonatal and Pediatric Society organizuje 7. globálny kongres pre konsenzus v pediatrii a zdraví detí, ktorý sa koná v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, od 29. februára do 3. marca 2024. Kongres upozorní na "Prvých 1000 dní života" pri formovaní nášho budúceho zdravia. Túto udalosť podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť.

Viac informácií: cip-congress.com
Pre registráciu: cip-congress.com/#RegistrationGuidelines

XXII. Prešovský pediatrický deň

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

srdečne Vás pozývame na XXII. Prešovský pediatrický deň, ktorý sa bude konať dňa 7. decembra 2023 v Prešove. Informácie nájdete na stránke kongresu: events.amedi.sk/sk/podujatie/595/page/10481

Svetový týždeň dojčenia

Prvý augustový týždeň si pripomíname Svetový týždeň dojčenia. Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť - SPS, ako člen IPA - International Pediatric Association, ktorá je spoluorganizátorom tejto aktivity. Témou, ktorú na tento rok stanovila Svetová aliancia pre dojčenie (WABA) je:
"Umožnenie dojčenia: zmena pre pracujúcich rodičov."XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

srdečne Vás pozývame na XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Slovenská pediatrická spoločnosť SLS a Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS.
Kongres sa bude konať v termíne 12. - 14. 10. 2023 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.

Podrobné informácie o odbornom podujatí sú uvedené v pozvánke.
Podrobnosti o registrácii a ubytovaní nájdete na stránke kongresu.

Tešíme sa na skoré stretnutie pediatrov!

Najlepšie publikácie za rok 2021

Najlepšie publikácie SPS za rok 2021 v jednotlivých kategóriách sú k dispozícii tu.EAP 2023 Congress and MasterCourse

Slovenská pediatrická spoločnosť je partnerom EAP 2023 Congress and MasterCourse , ktorý bude v talianskej Padove v dňoch 17-21 mája 2023

Kniha Univerzitný profesor Andrej Getlík, nestor slovenskej pediatrie

Dávame vám do pozornosti knihu o nestorovi slovenskej pediatrie prof. A. Getlíkoví a historických súvislostiach vzniku a rozvoja slovenskej pediatrie a jej osobností.
Autori: Šagát, T., Valent M., Tichý, M.: Univerzitný profesor Andrej Getlík, nestor slovenskej pediatrie.
Vydala: Herba, Bratislava 2021.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 , pre deti, schválené v SR (originálny kmeň aj adaptovaný kmeň)

Pozvánka na Pediatrický kongres

Česká pediatrická spoločnosť ČLS J.E. Purkyně, pozýva členov SPS na Pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou , ktorý sa bude konať 13.-15.10.2022 v Ostrave. Geografická blízkosť konania kongresu môže pomôcť opäť nadviazať osobné vzťahy, prechodne prerušené nedávnou COVIDovou pandémiou.

Najlepšie publikácie za rok 2021

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2021. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá, je potrebné zasielať do 31.07.2022 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na: milan.kuchta@dfnkosice.sk

Kategórie oceňovaných publikácií sú:
• Najlepšia knižná publikácia
• Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise
• Najlepšia kapitola v zahraničnej monografii
• Najlepšia publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016 a sú dostupné na webe SPS na adrese:
http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Ján Buchanec - publikácia

Dávame vám do pozornosti publikáciu: Ján Buchanec, spomienky profesora (zost. K. Adamicová). Keď začneme čítať záverečnú kapitolu zistíme, že prof. Buchanec zažil a prežil 7 pápežov (z nich 3 videl naživo), zažil 21 riaditeľov nemocnice a 7 dekanov JLF UK, narodil sa v Martine a tak je trochu lokálpatriot. V nemocnici býval spolu s rodičmi, potom s manželkou a dcérou a od roku 1960 v tejto nemocnici tiež pracoval. Z uvedeného prehľadu je jasné, že pán profesor musel zažiť a prežiť množstvo zaujímavých, poučných, ale i krásnych a niekedy aj smutnejších spomienok, s ktorými sa podelil v spomínanej knihe „Ján Buchanec, spomienky profesora“.

Tri životy - publikácia

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na útlu publikáciu „Tri životy“ od autora MUDr. Ivana Friča. Autor patrí medzi nestorov slovenskej neonatológie, v ktorej pôsobil od roku 1959. Publikácia obsahujúca „medicínske životné krédo”, ktoré autor napísal v „ľahšom, voľnejšom” štýle, s opisom troch životných etáp a to ako: mladý medik a lekár za socializmu + ako zrelý odborník po Nežnej revolúcii + a ako lekár - dôchodca. Texty sú „okorenené“ mnohými autentickými anekdotami z medicínskeho prostredia a myslíme, že si ich radi prečítate.
V prípade záujmu o získanie tejto knihy, prosím kontaktujte priamo autora mailom na adrese: ivan.fric@gmail.com

Česká a slovenská neonatologie

Radi by sme vás informovali o vzniku nového časopisu "Česká a slovenská neonatologie". Prvé číslo bude k dispozícii v máji 2022. Časopis je možné objednať prostredníctvom portálu ipredplatne.sk na adrese https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/ceska-a-slovenska-neonatologie#subscription_period=8717

Prehľad registrovaných vakcín

Pracovná skupina pre očkovanie pri SPS pripravila prehľad registrovaných vakcín proti ochoreniu Covid-19 TU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

po nútenom období webinárov a "online" podujatí sa opäť črtá, že by sme sa mohli stretávať, komunikovať, diskutovať "prezenčne" a to na aj v minulosti obľúbených a hojne navštevovaných odborných a vedeckých pediatrických podujatiach. Vpravo, v kolónke "Nadchádzajúce podujatia", sú informácie o týchto podujatiach.
Veríme, že sa opäť budeme môcť stretnút a vymeniť si skúsenosti pracovné i osobné.

Najlepšie publikácie za rok 2020

Výbor SPS vyhlásil najlepšie publikácie za rok 2020, ktoré si môžete pozrieť tuDvorana slávy slovenskej medicíny a jej laureáti – pediatri, v roku 2021

Pre bližšie informácie kliknite tu .
Nový sprievodca očkovaním

Je k dispozícii inovovaná a doplnená verzia Sprievodcu očkovaním, vhodná aj pre mobily.
Skúste si ju prezrieť... .

Výsledky volieb funkcionárov výboru

Výsledky volieb funkcionárov výboru SPS zo dňa 20.09.2021 sú k dispozícii na VÝSLEDKY VOLIEB.

Vademécum očkovania

Vademécum očkovania autorov – prof. Jeseňák, MUDr. Urbančíková, MUDr. Košturiak, je na webovej stránke, kde si lekári môžu zdarma stiahnuť túto knihu.

SPS podporuje World Pediatrics Conference (2021WPC) 19.-20.11. 2021, Bangkok, Thajsko

Pre viac informácií kliknite TU

Najlepšie publikácie za rok 2020

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 31.10.2021!

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2020. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 30.06.2021 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na: milan.kuchta@upjs.sk

Kategórie oceňovaných publikácií sú:
• Najlepšia knižná publikácia
• Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise
• Najlepšia kapitola v zahraničnej monografii
• Najlepšia publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016 a sú dostupné na webe SPS na adrese: http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Výsledky volieb funkcionárov výboru IPA (Medzinárodnej pediatrickej asociácie), na obdobie rokov 2021 -2023

Pre viac informácií kliknite TU

Zmeny v pediatrickej starostlivosti vo svetle COVID-19

Pre viac informácií kliknite TU

Význam pokračovania v dojčení počas Coronavírus 19

Pre viac informácií kliknite TUVýsledky volieb do Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Dozornej rady SLS

Výsledky volieb do Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Dozornej rady SLS si môžete pozrieť tu:
Výsledky volieb

Najlepšie publikácie za rok 2019

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2019.
Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 20.09.2020 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na milan.kuchta@upjs.sk
Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese:
www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. august 2020)

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť - SPS, ako člen IPA - International Pediatric Association, ktorá je spoluorganizátorom tejto aktivity.

Novozvolený výbor EPA/UNEPSA (november 2019)

Massimo Pettoello-Mantovani - Italy (president), Hilary Hoey - Ireland (vice president), Eli Somekh - Israel (vice president), Julije Mestrovic - Croatia (secretary general), Mehmet Vural - Turkey (treasurer), Angel Carrasco Sanz - Spain (member), Tudor Lucian Pop - Romania (member), Leyla Namazova-Baranova - Russia (member-past president) and Aida Mujkic - Croatia (president of Europaediatrics 2020 -ex officio).

Informácia

Dávame vám do pozornosti Metodicky pokyn č. 10/DZPaU/2020/MP - k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý vydala Finančná správa v súvislosti s novelou zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.01.2020. Zásadná zmena sa týka zrážkovej dane u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nepodnikateľov.

http://sls.sk/web/metodicky-pokyn-k-zdanovaniu-prijmov/Výsledky volieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS


Dňa 7.11.2019 boli oficiálne vyhlásené výsledky voľieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS. Do výboru sekcie boli zvolení:
MUDr. J. Fábry, PhD., MUDr. I. Bacmaňáková, MUDr. M. Miškovská, PhD., doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., MUDr. A. Feketeová.
Do dozornej rady sekcie boli zvolení:
MUDr. T. Strachan, PhD., MUDr. T. Turčan, PhD., MUDr. M. Hricová.
Na úvodnom zasadnutí novozvoleného výboru dňa 21.11.2019 v Martine, bol za predsedu sekcie zvolený MUDr. J. Fábry, PhD. a za vedeckého sekretára MUDr. M. Miškovská, PhD.
Blahoželáme a želáme úspešnú prácu.

Ponuka Salzburských seminárov 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

je tu opäť ponuka OMI Salzburg Medical Seminars, "Salzburských seminárov" pre rok 2020.

V prípade záujmu sa urýchlene nahláste. Kvalita seminárov i záujem o ne sú vysoké.

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Chceli by sme Vás touto cestou upozorniť na konanie konferencie World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy v Miláne v dňoch 31.10 až 2.11.2019. Bližšie informácie sú k dispozícii tu:
World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Najlepšia publikácia za rok 2018

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu SPS za kalendárny rok 2018. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 30.05.2019 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na milan.kuchta@upjs.sk

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese:
http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

13. Slovenský pediatrický kongres

Pozývame vas na 13. Slovenský pediatrický kongres 6. – 8. 6. 2019 v Banskej Bystrici

S hlbokým zármutkom oznamujeme celej pediatrickej verejnosti, že dňa 4. marca 2019 zomrel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., dlhoročný člen výboru SPS, ktorý celý život zasvätil medicíne a uzdravovaniu chorých detí.

Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Šašinkom, DrSc. sa bude konať dňa 11. marca 2019 o 16:00 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Predĺženie termínu na prihlásenie prác do súťaže o Najlepšie publikácie SPS

Výbor SPS predlžuje termín na prihlásenie prác do súťaže o Najlepšie publikácie SPS za rok 2017 v jednotlivých kategóriách týchto prác do 15.02.2019. Súťaž bude vyhodnotená podľa propozícií v uvedených v uznesení č. 8/2/2016 zo Zápisnice č. 2/2016.

Sekcia mladých pediatrov pri EAP

Vznikla Sekcia mladých pediatrov pri Európskej Akadémii Pediatrie. S jej strategickým plánom pre rok 2019 sa môžete oboznámiť na priloženom dokumente Young EAP Strategic Plan for 2019

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. august 2018)

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť - SPS, ako člen IPA - International Pediatric Association, ktorá je spoluorganizátorom tejto aktivity. Uvedený týždeň sa organizuje aj pod gesciou WHO a UNICEF v dňoch 1. až 7. augusta v takmer 170 krajinách sveta.

Bližšie informácie nájdete tu.

SPS a Iniciatíva1000dni sa dohodli na spolupráci na projekte "Ambasádor zdravej výživy", ktorého cieľom je oceniť prácu pediatrov udelením ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“. Bližšie informácie nájdete tu.

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Iniciatívna prvých 1000 dní v spolupráci so SPS vas pozýva zúčastniť sa prieskumu o témach výživy v pediatrii, na základe ktorého by sme chceli zlepšiť informovanosť a cielenejšie poskytovať relevantné informácie pre pediatrov.

Online dotazník nájdete TU

Boli by sme radi, ak by ste dotazník vyplnili (potrvá to len 3-5 minút), aby sme svoje edukačné aktivity mohli zamerať cielenejšie podľa vašich potrieb.

Ďakujeme vopred za váš čas.

Oznam

SPS získala edukačný grant firmy Pfizer a vydala aktuálnu publikáciu "Sprievodca očkovaním 2018". K dispozícii bude už na IX. Vakcinologickom konrese na Štrbskom Plese v dňoch 26.-28.04.2018.

Publikáciu plánujeme distribuovať na neonatologické pracoviská a všeobecným lekárom pre deti a dorast a zároveň bude k dispozícii na stránke SPS.

Pre bližšie informácie pozrite
www.sprievodcaockovanim.sk

Oznam

Výbor SPS podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriadil Uznesením č. 8/3/2017 Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov vymenoval nasledujúcich odborníkov:
MUDr. P. Šimurka, prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc., doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. K. Králinský, CSc., doc. MUDr. D. Chovancová, CSc. MUDr. E. Prekopová, MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. M. Miškovská, PhD., MUDr. M. Kotek.

Pracovná skupina si za predsedu zvolila MUDr. Pavla Šimurku, PhD. Klinika pediatrie a neonatológie, Legionárska 28, 91171 Fakultná nemocnica Trenčín, e-mail: pavol.simurka@fntn.sk

Výbor SPS uznesením č. 3/3/2017, poveruje Sekciu detskej pneumológie zorganizovať voľby do výboru sekcie podľa propozícií SLS a to v termíne do konca marca 2018.

Výbor SPS upozorňuje organizátorov odborných podujatí, že je potrebné diferencovať registračný poplatok pre účastníkov tak, aby bol zvýšený pre neplatičov členského a pre nečlenov SPS. Zoznam neplatičov je možné vyžiadať na sekretariáte SLS (uznesenia SPS č. 3/2/2016 a č. 1/3/2017).

Výbor SPS svojim rozhodnutím č. 8/3/2017 a podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriaďuje Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov výbor vymenoval nasledujúcich odborníkov: MUDr. Šimurka, PhD. prof. MUDr. Dluholucký, CSc., doc. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. Kralinský, PhD. doc. Chovancová, CSc., MUDr. Prekopová, MUDr. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. Kotek.

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 17. septembra 2017 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a člen výboru SPS – pán prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. Slovenská pediatria v ňom stráca vyznamného lekára, odborníka, vedca a pedagóga.

Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Kovácsom sa bude konať dňa 26. septembra o 12:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Informácia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s chrípkovou sezónou 2017/2018 v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ECDC a zväzkom členských štátov Európskej únie (EU), v snahe chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanost'ou pripomína, že pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú na Slovensku k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:
Vaxigrip - štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S. A.
Influvac - subjednotková vakcína, výrobca BGP Produts B. V.
Ďaľšie informácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

MZ SR vyhlásilo verejnú výzvu k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017.

Výzva je uverejnená na webovej adrese:
www.health.gov.sk/Clanok?verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017

Konkrétne sa jedná o: Zvýšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov - najmä neonatológov, pediatrov, gynekológov a pôrodníkov, pôrodných asistentiek a sestier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho programu špecificky zameraného na oblasť podpory dojčenia a napĺňania zásad Baby Friendly Hospital Initiative (ďalej len „BFHI“) v súlade s dokumentom WHO/UNICEF Guideline BFHI 1992, rev. 2009, realizovaného odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, garantovaného Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. augusta)

Svetový týždeň dojčenia vyhlásila WABA - World Alliance for Breastfeeding Action (Svetová aliancia na podporu dojčenia) za spoluúčasti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a organizácie UNICEF. Pripomína sa ním podpísanie Deklarácie o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia na Svetovom summite o deťoch vo Florencii (Innocenti declaration) v roku 1990.

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj SPS. Tento týždeň sa organizuje v dňoch 1. až 7. augusta v takmer 170 krajinách sveta.
Videá k téme (Iniciatíva1000dni)
(youtube)

Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) sa zaviazalo plniť úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej garantom je MPSVaR SR. V tejto súvislosti na základe rozhodnutia MZ SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 6. 2016, bolo Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici priznané právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s názvom: Násilie páchané na dieťati - (CAN syndróm - Child Abused and Neglect).

Bližšie informácie o tomto akreditovanom programe sústavného vzdelávania (30 kreditov CME) určenom pre zdravotnícke povolanie: pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár
nájdete tu


Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu SPS za kalendárny rok 2016. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 31.08.2017 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese: www.sls-sps.sk


Bola spustená nová aktuálna webová stránka Neontologickej sekcie SPS, na ktorú sa môžete pripojiť v časti: Výbor - Sekcie - Neontologická sekcia. Alebo priamo na adrese:
www.slovenskaneonatologia.sk

Vážení členovia SPS,

Nie sme nadšení tým, že sme museli rozhodnúť o zvýšení ročného členského v SPS. Avšak po opakovaných diskusiách vo výbore Slovenskej pediatrickej spoločnosti a sekretariátu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako aj po komplexných analýzach finančnej situácie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, sme prijali uznesenie na zvýšenie ročného členského príspevku, ako jedného z opatrení na konsolidáciu financií SPS. Konsolidácia bola nevyhnutná z viacerých dôvodov, ktoré sú vedené v zápisniciach, ktoré sú verejne dostupné na webe SPS na adrese www.sls-sps.sk/zapisnice.php

Len pre ilustráciu, členské v SPS nebolo upravovane viac ako 10 rokov a pôvodné členské (2 Eurá) temer najnižšie, ktoré v SLS existovali. Ďalej redukcia finančných rezerv a príjmov SPS zapríčinená novelizáciou Zákona o lieku a následných predpisov... S významne redukovanými príjmami, by sme nemohli napĺňať rozvojové programy SPS (oceňovanie najlepších prác, príspevky na publikácie a podobne.).

Podklady pre toto rozhodnutie nájdete na uvedenej webovej stránke
- v zápisnici 4/2015, bod.5 zo dna 18.11.2015
- v zápisnici 1/2016, bod 4 zo dna 9.3.2016, uznesenia 1/1/2016 a
- v zápisnici 2/2016, bod 5 zo dna 1.6.2016, uznesenie 4/2/2016

Nová stránka SPS je už online!

Spustili sme pre Vás novú stránku SPS a dúfame, že Vám bude dobre slúžiť a poskytne Vám nové informácie a lepší prehľad o dianí v pediatrii.

Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia

Aktualizované informácie o vzdelávacích aktivitách sú k dispozícii online na stránke:
https://sls.sk/web/
v časti "Odborné vedecké podujatia 2024"

XXXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Dátum: 24.-26.10.2024
Miesto: Clarion Congress Hotel Olomouc, ČR

Uplynulé podujatia

European Academy of Paediatrics - EAP 2024 Update on Infectious Diseases in Paediatrics

Dátum: 12-14 april 2024
Miesto: Sheraton Hotel, Porto, Portugalsko

7. globálny kongres pre konsenzus v pediatrii a zdraví detí

Dátum: 29 February 2024 to 3 March 2024
Miesto: Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi

XXII. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7. decembra 2023
Miesto: M Aréna Švábska 22a, Prešov

I. Sympozium renovaskulární a transplantační patologie

Dátum: 1. - 2. 12. 2023
Miesto: Kongresový sál IKEM Praha

53. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou GALANDOVE DNI

Dátum: 23. - 24. 11. 2023
Miesto: Aula Magna, JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 14. 10. 2023
Miesto: Hotel DoubleTree by Hilton v Bratislave

Nárast kožných a gastroenterologických alergických prejavov v nižšom veku - pracovný seminár

Dátum: 9. november 2023, 15,30 hod
Miesto: Hotel Falkensteiner, Bratislava

XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí

Dátum: 14. - 16. 09 2023
Miesto: Orea Congress Hotel, Brno, ČR

The International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health (IPC 2023)

Dátum: 20-22 June 2023
Miesto: Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel

7. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 19.05.2023 - 21.05.2023
Miesto: Hotel Grand Jasná Demänovská Dolina

56. slovensko-české dni detskej neurológie, XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Dátum: 17. až 19. máj 2023
Miesto: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

XVI. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2023

Dátum: 24.- 25. marec 2023
Miesto: Žilina, hotel HolidayInn

XXXII. Getlíkov deň

Dátum: 16. 3. 2023
Miesto: UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

18. Celoslovenský seminár detských endokrinológov

Dátum: 20.01.2023 - 21.01.2023
Miesto: Hotel Turiec, Martin

Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou

Dátum: 2. - 3. 12. 2022
Miesto: Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One

52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou GALANDOVE DNI

Dátum: 24. - 25. 11. 2022
Miesto: Aula Magna, JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

3. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE

Dátum: 9. - 10. 9. 2022
Miesto: Hotel Yasmin, Košice

35. pracovné dni – Dedičné metabolické poruchy

Dátum: 9. - 10. 6. 2022
Miesto: Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie Lindner

Dátum: 03. - 04. 6. 2022
Miesto: Hotel Gallery Central, Bratislava

XIII. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 26. - 28. 5. 2022
Miesto: Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

6. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

Dátum: 13.-15.5.2022
Miesto: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina

Pediatria pre prax, 62. pediatrické dni

Dátum: 28. - 29. 4. 2022
Miesto: Hotel Saffron Bratislava

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2022

Dátum: 27. 4. 2022
Miesto: Hotel Saffron Bratislava

Colours of sepsis - festival intenzivní medicíny

Dátum: 25. - 29. apríl 2022
Miesto: Ostrava

15. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

Dátum: 1. a 2. apríla 2022
Miesto: Holiday Inn Žilina

PRACOVNÝ SEMINÁR 2022 detskej pneumológie, ftizeológie a alergo-imunológie

Dátum: 24.-25. 3. 2022
Miesto: Hotel HORIZONT RESORT, Stará Lesná

XVIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

Dátum: 22.-23.3.2022
Miesto: Hotel Centrum, Košice

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Dátum: 17. - 18. 3. 2022
Miesto: Hotel Park Inn Bratislava

XXXI. Getlíkov deň

Dátum: 17. 3. 2022
Miesto: Bratislava

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina