Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostSlovenská pediatrická spoločnost

Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

(zvolený 19. 2. 2015 na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019)

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
predseda

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Tr. SNP č. 1
040 11 Košice
e-mail: kuchta@mail.viapvt.sk

Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.
vedecká sekretárka

Detská klinika DFNsP a LF UK
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: benedek.dfnsp@pobox.sk

Prof. MUDr. K. Kralinský, PhD.
podpredseda

II Detská klinika DFNsP a SZU
nám. L. Svobodu
975 17 Banská Bystrica
e-mail: karol.kralinsky@szu.sk

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Kollárová 2
036 59 Martin
e-mail: banovcin@jfmed.uniba.sk

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Kollárová 2
036 59 Martin
e-mail: deti@jfmed.uniba.sk

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika DFNsP a SZU
nám. L. Svobodu
975 17 Banská Bystrica
e-mail: sdluholucky@dfnbb.sk

Prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika LF UK a DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: kovacsl@healthnet.sk

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1
833 40 Bratislava

MUDr. Katarína Šimovičová
Mýtna 5
Bratislava
e-mail: k.simovicova@slovanet.sk

Doc. MUDr. V. Bzdúch, CSc.
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1
833 40 Bratislava
email: bzduch@gmail.com

Prof. MUDr. T. Šagát, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: sagat@dfnsp.sk

MUDr. J. Kovaľ, PhD.
Klinika pediatrie FNsP J.A. Reimana Prešov
Hollého 14
080 01 Prešov
e-mail: koval@fnsppresov.sk

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Neonatologická klinika JLF UK a UNM
Kollárová 2
036 59 Martin
e-mail: zibolen@jfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
85107 Bratislava, Petržalka
e-mail: katedrapediatrie@gmail.comDozorná rada:

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: barak@dfnsp.sk

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Tr. SNP č. 1
040 11 Košice

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Kollárová 2
036 59 Martin

Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je možné, že vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu a na prijímané protiepidemiologické opatrenia, budú jednotlivé podujatia aktualizované v termínoch konania i vo forme organizácie. Sledujte preto prosím aj aktuálne informácie na stránkach konkrétnych podujatí.

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

Uplynulé podujatia

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina