Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostSlovenská pediatrická spoločnost

Ocenenia


Najlepšie publikácie SPS za rok 2019 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Jesenak M., Schwarze J.: Lung eosinophils – A novel „virus sink“ that is defective in asthma? Allergy, 2019, 74: 1832-1834.

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Knižná publikácia:
• Šagát T., Šašinka M., Kovács L., Bánovčin P., Kuchta M. a kol.: Pediatria I a II., 3. vydanie, Herba, Bratislava 2019
• Jeseňák M., Urbančíková I. a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách, 2. prepracované a rozšírené vydanie, Mladá fronta, Praha 2019

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Tichá Ľ., Regecová V., Hamade J., Šebeková K., Podracká Ľ.: Nadhmotnosť a obezita u detí vo veku 7-8 rokov. Výsledky projektu WHO na Slovensku. Čes.-slov. Pediat., 2019, 74(2):81-87.Najlepšie publikácie SPS za rok 2018 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Jurko A., Jurko T., Minarik M., Mestanik M. Mestanikova A., Micieta V., Visnovcova Z. Tonhajzerova I. Endothelial function in children with white-coat hypertension. Heart and Vessels, 2018, 33:657-663. IF: 3,43
• Durdik P., Sujanska A., Surovjakova S., Evangelisti M., Banovcin P., Pia Villa M. Sleep Architecture in Children with Common Phenotype of Obstructive Sleep Apnea. J Sleep Medicine, 2018, 14:9-14. IF: 3,396
• Staník J., Skopková M., Stanikova D., Brennerova K., Barak L., Ticha L., Hornova J., Klimeš I., Gašperíková D. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. Physiol. Res., 2018, 67: 331-337. IF: 1,32

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Knižná publikácia:
ocenenie neudelené

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Dallos T., Vránová M., Měmcová D., Mozolová D., Doležalová P. Idiopatické zápalové myopatie u detí v Čechách a na Slovensku. Čes.-slov. Pediat, 2018, 73: 198-208.Najlepšie publikácie SPS za rok 2017 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Staník J., Kratzsch J., Landgraf K., Scheuermann K., Spielau U., Gausche R., Gasperikova D., Kiess W., Korner A.: Concordance of bioactive vs. total immunoreactive serum leptin levels in children with severe early onset obesity. PLOS ONE, 2017, IF 2,8
• Bzdúch V., Tomčíková D., Gerinec A., Behúlová D.: Cataract and early nystagmus due to galactokinase deficiency. J. Inherited Metab. Dis. 2017 IF 4

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Tichá Ľ., Payer J., Killinger Z., Podracká Ľ.: Liečebné stratégie na optimalizáciu kostného metabolizmu pri mentálnej anorexii. Česko-slovenská Pediatrie, 2017, 72, (4), s. 223-227.

Knižné publikácie:
ocenenie neudelené

Ocenenia budú autorom odovzdané na 13. Slovenskom pediatrickom kongrese v júni 2019 v Banskej Bystrici.Najlepšie publikácie SPS za rok 2016 v jednotlivých kategóriách:


Publikácia v zahraničnom časopise:
Havlicekova Z., Jesenak M., Banovcin P., Kuchta M.: Beta-palmitate – a natural component of human milk in supplemental milk formulas. Nutrit J., 15, 2016, s.2-8.

Kapitola v zahraničnej monografii:
Kralinsky K, Madarova L, Petrik O, Takac B, Bottkova E, Klement C, Tazky B, Tuharsky T, Gondova I.: Bordetella pertussis – still current issue. In: Suvada, Czarnecki, Mrazova eds.: Interdisciplinary Updates on Health in Europe, s.355-374. Warsaw 2016, ISBN: 978-83-7520-214-4

Čes.-slov. pediatrie: Tichá, Ľ.; Payer, J.; Killinger, Z.; Podracká, Ľ.: Porucha kostného metabolizmu pri mentálnej anorexii. Ces.-Slov. Pediatrie, 71, 2016, č.5-6, s.287-192.

Knižné publikácie:
ocenenie neudelenéNajlepšie publikácie SPS za rok 2015 v jednotlivých kategóriách:


Knižné publikácie:
Jeseňák M., Havlíčeková Z., Bánovčin P. a kol.: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. A-medi, Bratislava 2015, ISBN 978-80-89797-05-9, 337s.

Publikácie v zahraničnom časopise:
Jesenak M., Babusikova E., Evinova A., Banovcin P., Dobrota D.: Val66 Polymorphism in the BDNF Gene in Children with Bronchial Asthma. Pediatric Pneumology, 2015, 50:631-637. Impact factor: 2,85.

Publikácie v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
Ocenenie nebolo udelené.
Najlepšie publikácie SPS za rok 2014 v jednotlivých kategóriách:


Knižné publikácie:
Jeseňák, M., Bánovčin, P: Vrodené poruchy imunity, A-medi, Bratislava 2014, 280s., ISBN: 978-80-970825-6-7

Čiljaková, M., Mokáň, M.: Trendy v liečbe diabetes mellitus 1. Typu. QUICK PRINT Martin, 1. vyd., 2014. 135s. ISBN: 978-80-970969-3-9

Publikácie v zahraničnom časopise:
Blusková Z, Koštálová L, Celec P, Vitáriušová E, Pribilincová Z, Maršálková M, Šemberová J, Kyselová T, Hlavatá A, Kovács L.: Evaluation of lipid and glucose metabolism and cortisol and thyroid hormone levels in obese appropriate for gestational age (AGA) born and non-obese small for gestational age (SGA) born prepubertal Slovak children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Jul;27(7-8):693-9.

Kolvek, G., Podracka, L., Rosenberger, J., Stewart, R. E., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A.: Kidney diseases in Roma and non-Roma children from eastern Slovakia: are Roma children more at risk? International Journal of Public Health, 59, 2014, 1023-1026.

Hegyi E, Cierna I, Vavrova L, Ilencikova D, Konecny M, Kovacs L.: Chronic pancreatitis associated with the p.G208A variant of PRSS1 gene in a European patient. JOP. 2014 Jan 10;15(1):49-52.

Paulusova E1, Matasova K, Zibolenova J, Lucanova L, Kocvarova L, Zibolen M.: Very early postnatal changes in splanchnic circulation in term infants. Pediatr Radiol. 2014 Mar; 44(3):274-8.

Publikácie v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
Ocenenie neudelené


Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je možné, že vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu a na prijímané protiepidemiologické opatrenia, budú jednotlivé podujatia aktualizované v termínoch konania i vo forme organizácie. Sledujte preto prosím aj aktuálne informácie na stránkach konkrétnych podujatí.

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

Uplynulé podujatia

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina