Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostSlovenská pediatrická spoločnost

Podujatia garantované a spoluorganizované SPS


Je možné, že vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu a na prijímané protiepidemiologické opatrenia, budú jednotlivé podujatia aktualizované v termínoch konania i vo forme organizácie. Sledujte preto aj aktuálne informácie na stránkach podujatí.


XXIV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov
18.-19. február 2021
Medzinárodná konferencia / dištančná on-line
Téma: Nádory CNS. Chirurgia v detskej onkológii. Leukémie. Poruchy leukocytov. Poruchy trombocytov. Laboratórna diagnostika detských hematologických ochorení. Rôzne.
Hlavný organizátor: SPS, Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti
MUDr. Oksana Fábri, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie: Kongresové oddelenie SLS


XXXI. GETLÍKOV DEŇ
18. marec 2021, Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda UNB
Medzinárodná konferencia
Téma: Diagnostické a terapeutické postupy v pediatrii.
Hlavný organizátor: SPS, Lekárska fakulta SZU – Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UN Bratislava
Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
Organizačno-technické zabezpečenie: A-medi management, s.r.o.


XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii
16. - 17. apríl 2021, Vysoké Tatry
Celoslovenská konferencia / prezenčná
Téma: Anti-infekčná liečba u kriticky chorých. Varia. Anestézia: Ako to robím ja / my. Varia.
Hlavný organizátor: SPS, Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii pri SPS
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie: A-medi mangement, s.r.o.


37. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou
3. jún 2021, Košice, hotel Yasmin
Celoslovenská konferencia
Téma: Pediatrická endokrinológia. Imunologicky mediované ochorenia. Pediatrická nefrológia. Pediatrická reumatológia. Pediatrická kardiológia. Medziodborová spolupráca. Novinky v manažmente niektorých vzácnych ochorení. Vária.
Hlavný organizátor: SPS, Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie: Progress CA, s.r.o.,


52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
s medzinárodnou účasťou - GALANDOVE DNI

Miesto konania: Aula Magna, JLF UK, Martin
Termín: 25.-26. november 2021
Hlavný organizátor: SPS, Klinika detí a dorastu UNM a JLF UK v Martine
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Organizačno-technické zabezpečenie: Amedi-management, s.r.o.


XXII. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ
celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Miesto konania: Obvodný úrad Námestie mieru 3, Prešov
` Termín: 9. december 2021
Hlavný organizátor: Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou FNsP J.A. Reimana v Prešove Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove FZO PU v Prešove, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie: Amedi-management, s.r.o.
Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je možné, že vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu a na prijímané protiepidemiologické opatrenia, budú jednotlivé podujatia aktualizované v termínoch konania i vo forme organizácie. Sledujte preto prosím aj aktuálne informácie na stránkach konkrétnych podujatí.

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

Uplynulé podujatia

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina