Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
   
Slovenská pediatrická spoločnost
Slovenská pediatrická spoločnost

Podujatia garantované a spoluorganizované SPS


XXVI. Getlíkov deň
16.3.2017, Bratislava - Petržalka
Zodpovedný: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.

57. pediatrické dni - Pediatria pre prax
20. apríla 2017 Bratislava
Zodpovedný: Prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH

XXXIII. Konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
1.6.2017, Košice
Zodpovedný: Doc. MUDr. M.Kuchta, CSc., mim.prof.

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou
12. - 13. október 2017, Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Zodpovedný: Prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc.

XII. Slovenský pediatrický zjazd (48. Galandove dni) Martin
23.-25.11.2017, Martin
Zodpovedný: Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.

XIX. Prešovský pediatrický deň
7.12.2017, Prešov
Zodpovedný: MUDr. J. Kovaľ, PhD.

Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Uplynulé podujatia

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina